---------------------- -----

Tiến độ dự án khu đô thị Tây thị Trấn Vôi tháng 12/2020

Tiến độ dự án khu đô thị Tây Thị Trấn Vôi tháng 12/2020 có những chuyển biến mới. Hôm nay 15/12/2020 chủ đầu tư đã bắt đầu di chuyển máy móc vào dự án để triển khai san lấp mặt bằng. hiện tại kế hoạch triển khai của công ty bắt đầu từ phía N11 […]

Hotline
0968.66.0002
Đăng Ký
TẢI BẢNG GIÁ
Hotline
0968.66.0002
Đăng Ký
TẢI BẢNG GIÁ
-------